Afschot reewild

Hierbij enkele richtlijnen nopens het afschot van het reewild. Deze richtlijnen moeten ten zeerste opgevolgd worden!


De gewone jacht op ree moet uitgevoerd worden conform de voorwaarden gesteld in het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 en rekening houdend met volgende wettelijke verplichtingen:
Elk geschoten dier moet onmiddellijk worden gemerkt met twee labels met hetzelfde nummer:
Het eerste label bevestigt u boven het hielgewricht van de achterpoot. Het label moet zo worden aangebracht dat het niet meer kan verwijderd worden van het dier zonder het label te beschadigen. Het label mag niet worden verwijderd zolang het dier zich niet bij de eindgebruiker of in een erkende wildbewerkingsinrichting bevindt.
Het tweede label bevestigt u aan de linker onderkaak. Het label mag niet worden verwijderd. De onderkaak met het label moet minstens tot twee maand na het verstrijken van het kwartaal waarin het dier geschoten werd, bewaard worden ter controle door ANB of INBO. De labels zijn bestand tegen koken. Het afkoken van de onderkaak voor bewaring heeft geen gevolgen voor het aangehechte label.


De kaken van de reegeiten en reekitsen zullen ten gepaste tijde opgevraagd worden en moeten ingediend worden op het secretariaat van de WBE.

Elk geschoten dier moet binnen de acht dagen waarin het dier geschoten werd, gemeld worden aan het secretariaat van de WBE.
Het melden van het afschot gebeurd via e mail of per post. Zie formulier “Melding afschot reewild” welke u werd toegestuurd. Dit document dient dus zeer correct ingevuld te worden en aan het secretariaat toe gestuurd te worden. Ik vraag met aandrang om dit document correct in te vullen, voornamelijk het gewicht van de ree in ledige toestand en de lengte van de kaken zijn van zeer groot belang, alsook de juiste plaats van strekken. (straatnaam is handig). Hou er ook rekening mee dat de kaken van de gestrekte dieren kunnen/zullen opgevraagd worden.
Alle meldingen naar ANB toe zullen gebeuren via het secretariaat. Het is dus van zeer groot belang dat u de werkwijze strikt na leeft om geen verdere moeilijkheden te hebben.

OPENINGSTIJDEN:
Geit en Kits: Van 01/01/2023 tot en met 31/03/2023
Bok: Van 01/05/2023 tot en met 14/09/2023.

HET AFSCHOTPLAN VAN REE VOOR ONZE WBE IS: WV- RE -2023 - 0110 

Secretaris Rony Van Parys