Patrijzenproject

Graag brengen we nog eens de instructies van het telprotocol in herinnering:
- Max. 2 personen per teleenheid;
- Min. 4 tellingen verspreid over de telperiode van 15/01 tot en met 31/03/2021; uiteraard mag u meer tellingen uitvoeren en een keuze maken uit de beste tellingen;
- Er moeten minstens 5 kalenderdagen tussen de tellingen liggen;
- De roepactiviteit van patrijs is het hoogst bij zonsopgang en in de avondschemering; patrijzentellingen worden daarom uitgevoerd vanaf 45 min voor zonsopgang (wanneer er voldoende licht is om individuen te onderscheiden) tot twee uur na zonsopgang of vanaf twee uur voor zonsondergang tot maximaal 45 min na zonsondergang (wanneer er onvoldoende licht is om individuen te onderscheiden); algemeen wordt aangenomen dat tellingen voor patrijs beter ’s avonds dan ’s ochtends worden uitgevoerd; ook het effect van geluidsnabootsing is dan groter;
- De tellingen gebeuren met geluidsnabootsing: per telpunt wordt gedurende 1 minuut het geluid van een roepende haan afgespeeld; speel de roep gedurende 15 seconden af in één richting en draai vervolgens 90°, zodat het geluid in alle vier de hoofdwindrichtingen verspreid wordt;
- Waarnemingen omvatten zowel patrijzen die reageren op het geluid, alsook patrijzen die spontaan roepen en patrijzen die enkel op zicht waargenomen worden; niet enkel patrijzen die reageren op het afspelen van het geluid worden dus genoteerd; de waarnemingen van één telling worden op eenzelfde kaart genoteerd:
- Voor het noteren van de waarnemingen op kaart wordt gebruik gemaakt van codes op basis van de zichtwaarneming in combinatie met de roepactiviteit:
● KN = zichtwaarneming van een Koppel zonder roepactiviteit (Niet roepend);
● KR = zichtwaarneming van een Koppel met roepactiviteit (Roepend);
● SN = zichtwaarneming van een Solitaire patrijs zonder roepactiviteit (Niet roepend);
● SR = zichtwaarneming van een Solitaire patrijs met roepactiviteit (Roepend);
● GN = zichtwaarneming van een Groep patrijzen (> 2 patrijzen) zonder roepactiviteit (Niet
roepend) met vermelding van het aantal patrijzen (vb. GN3 is een groep van 3 patrijzen
zonder roepactiviteit);
● GR = zichtwaarneming van een Groep patrijzen (> 2 patrijzen) met roepactiviteit (Roepend)
met vermelding van het aantal patrijzen (vb. GR3 is een groep van 3 patrijzen, waarvan
minstens één patrijs riep);
● OR = geen zichtwaarneming (Onbekend), enkel waarneming van een roepactiviteit (Roepend).

STAND VAN ZAKEN
28-04-2022
13:23

In de lijst hiernaast vindt u de individuele rapporten (volgens uw jachtveldnummer van het ANB) en een overzichtsrapport van de volledige WBE : Rapport_WBE_110.html

Staat uw jachtnummer vermeld in het zwart (ipv groen) in de lijst, dan is de telling nog niet in orde… Hou evenwel rekening met een verwerkingstijd van ± 3 dagen om de lijst up te daten bij het Agentschap Natuur en Bos.

Adres:

Secretariaat:
WBE Driekoningen vzw
Kerklaan 43, 8310 Brugge

Telefoon

+32 475 79 58 65

vzw

BE0455.000.868